Centrum demokracji i kultury

Dodaj zdjęcie: Apartamenty | © Pixabay

Bazując na lub nawet jako kontrapunkt do Heilbronn Experimenta, od dawna marzyłem o „Dom Europy”. 

  • zapewnia sale konferencyjne, szkoleniowe i montażowe dla grup, klubów, stowarzyszeń i instytucji Heilbronn,
  • oferuje „Parlamentarium” dla osób indywidualnych i grup, w którym można pokazywać, symulować i odtwarzać pracę rady miejskiej, rady powiatowej, parlamentu stanowego, parlamentu federalnego, a nawet Parlamentu Europejskiego,
  • pokazuje wystawę dla wszystkich zainteresowanych, na której omawiane i wyjaśniane są takie tematy, jak historia Europy, demokracja i federalizm.

Ten Europahaus Heilbronn mógłby następnie zostać rozbudowany o kawiarnię, „muzeum i sklep informacyjny” oraz wystawy czasowe, m.in. B. do miast partnerskich Heilbronn.

Myślę, że byłby to nie tylko doskonały dodatek do Heilbronn jako miejsca edukacyjnego, ale także dobra okazja do wyjaśnienia faktycznych podstaw naszego pomyślnego i pokojowego współistnienia wszystkim obywatelom Heilbronn-Franconii oraz do dalszego poszerzenia ich wzajemnej komunikacji.

„Gdyby cała ludzkość minus jeden, była jednego zdania, a tylko jedna osoba byłaby przeciwnego zdania, ludzkość nie byłaby bardziej usprawiedliwiona w uciszeniu tej jednej osoby, niż on, gdyby miał moc, byłby usprawiedliwiony w uciszeniu ludzkości”.

John Stuart Mill, O wolności, rozdział II