Burmistrz budynku Andreas Ringle

Zbliżenie mapy Heilbronn z niebieskim długopisem | © Shutterstock

Wraz z wyborem nowego burmistrza Andrzej Ringle łączymy nadzieję na powrót do obywatelskiej polityki wydziału budowlanego. Niestety w przeszłości decyzje rady gminy po prostu nie były wdrażane / czekały na / opóźniane lub udaremniane.

Od dnia inauguracji burmistrza budynku Andrzej Ringle Decyzje rady miasta muszą być niezwłocznie wdrażane. Przyjęte od lat środki, m.in. B. plan zagospodarowania Friedrich-Ebert-Trasse zadecydował osiem lat temu, że należy wreszcie zrealizować rozbudowę ogródka działkowego w Widmannstal itp.

Jako pierwszy środek po zakończeniu kadencji wciąż urzędującego burmistrza budynku, my, wolni wyborcy, ponownie wystąpimy o rozbudowę Leinbachpark i mały most dla rozwoju ruchu nad Leinbach, które również zostały już zatwierdzone przez Rada gminy. My, Wolni Wyborcy, oczekujemy, że nowy burmistrz budynku, Ringle, i najwyższe kierownictwo wdrożą decyzje rady miejskiej – bez żadnych „jeśli” ani „ale”.

Wolni wyborcy są Twoim głosem w radzie miasta Heilbronn - z poczuciem proporcji i odpowiedzialności - to dobrze, że istniejemy!


Stowarzyszenie Wolnych Wyborców Heilbronn eV

Tutaj trafiasz na stronę Wolnych Wyborców…