polityka lokalna

Wolni głosujący Heilbronn

Z postawą liberalną, wartościami konserwatywnymi, sumieniem społecznym i sercem dla naszego środowiska, po przejściu na emeryturę mam swoją ojczyznę polityczną z Wolni głosujący Heilbronn znaleziono. 

Moje lokalne zainteresowania polityczne skupiają się na edukacji, infrastrukturze i sprawach społecznych. Możesz znaleźć moje odpowiednie posty na blogu w kategorii "Heilbronn"Czytać.

A że zamierzam ponownie startować w wyborach do rady gminnej w 2024 roku, to znów mam swojego Fanpage na Facebooku umeblowany. I to samo dotyczy: liczy się każdy głos / każdy lajk!

Zasady Wolnego Wyborcy

Freie Wahlervereinigung Heilbronn nie jest partią, lecz zarejestrowanym stowarzyszeniem i silną siłą polityczną Heilbronn.

Stowarzyszenie Wolnych Wyborców Heilbronn to inicjatywa obywatelska Heilbronn – niezależna i obiektywna.

Wolni wyborcy pracują na szczeblu gminnym „na zasadach demokracji”. Żyją aktywnym społeczeństwem obywatelskim i cenią demokrację.

Wolni wyborcy nie mają programu wyborczego. Nie obowiązują Cię specyfikacje „z góry”. Ty decydujesz, nie będąc przywiązanym do programu.

W centrum uwagi jest człowiek. Zawsze szukamy najlepszego rozwiązania dla Heilbronn.

Wolni wyborcy są otwarci na współpracę z innymi. Wolni wyborcy nie angażują się, aby wspinać się po szczeblach kariery. Pracują dla swojego miasta i swojej dzielnicy.

Z wolnymi wyborcami nikt nie musi się dostosowywać. Kochamy wolność i kochamy niezależność. To jest nasza siła.


UNIA EUROPA Heilbronn

Niezależnie od moich prób wywierania wpływu na politykę lokalną, działam głównie politycznie jako federalista światowy i federalista europejski, w związku z czym byłem przewodniczącym okręgu UNIA EUROPA Heilbronn.

Jako federalny kosmopolita polityka lokalna jest mi szczególnie bliska, ponieważ jest jądrem wszelkiej polityki.

Zasady federalistyczne

Program Hertenstein z 21 września 1946 r.

 1. Wspólnota europejska utworzona na zasadzie federacyjnej jest niezbędną i zasadniczą częścią każdej prawdziwej unii światowej.
 2. Zgodnie z zasadami federalistycznymi, które wymagają oddolnej konstrukcji demokratycznej, europejska wspólnota narodów powinna sama rozstrzygać wszelkie spory, jakie mogą powstać między jej członkami.
 3. Unia Europejska jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych i stanowi organ regionalny w rozumieniu art. 52 Karty.
 4. Członkowie Unii Europejskiej przenoszą część swoich praw do suwerenności gospodarczej, politycznej i wojskowej na federację, którą tworzą.
 5. Unia Europejska jest otwarta dla wszystkich narodów o charakterze europejskim, które uznają jej zasady.
 6. Unia Europejska określa prawa i obowiązki swoich obywateli w Deklaracji Europejskich Praw Obywatelskich.
 7. Deklaracja ta opiera się na szacunku dla człowieka, jego odpowiedzialności wobec różnych wspólnot, do których należy.
 8. Unia Europejska zapewnia planową odbudowę oraz współpracę gospodarczą, społeczną i kulturalną, a postęp techniczny służy wyłącznie ludzkości.
 9. Unia Europejska nie jest skierowana przeciwko nikomu i wyrzeka się wszelkiej polityki siły, ale też nie chce być narzędziem jakiejkolwiek obcej siły.
 10. W ramach Unii Europejskiej zrzeszenia regionalne oparte na dobrowolnym porozumieniu są dopuszczalne, a nawet pożądane.
 11. Tylko Unia Europejska będzie w stanie zapewnić integralność terytorium i zachowanie indywidualności wszystkich swoich narodów, dużych i małych.
 12. Udowodniając, że potrafi rozwiązywać swoje losowe problemy w duchu federalizmu, Europa powinna wnieść wkład w odbudowę i światową federację narodów.

Rozmowy Hertensteina

Tutaj znajdziesz wszystko o rozmowach Hertensteina w Heilbronn ...


Moja kandydatura 2024

więcej w przyszłości …


Moja kandydatura 2019

Kampania jest fajna

+ Moje odpowiedzi Voice-o-mat

+ Lista kandydatów 2019 – FWV HN

+ Jak to działa? Kumuluj i wariuj

+ Jak to działa? Głosować!

+ Mój wniosek 2019 (dzięki za pouczające tygodnie!)

„Dla tego, co zaraz zobaczymy, musimy po cichu wkroczyć w królestwo geniuszu”.

Gene Wilder jako dr. Fryderyk Frankenstein w Młody Frankenstein (1974)