25.3.02022

Kaiserstraße | © Shutterstock

Stroma teza

Od dziesięcioleci zastanawiam się, dlaczego SPD i związki zawodowe rujnują nasz system edukacji? A jednak jest to całkowicie zrozumiałe. Obie „instytucje”, rzekomo oddane dobru ludu, muszą bardzo szybko zdać sobie sprawę, że dobrze odżywieni robotnicy masowo uciekają. Zdobywają jedynie dość pewnych zwolenników wśród tych pracowników, których dobrobyt i nieszczęście zależą od kontrolowanego przez państwo rynku pracy – ale i tutaj inne partie już kłusują.

Dlatego SPD i związki zawodowe, podobnie jak stowarzyszenia społeczne i organizacje pomocowe, muszą same dbać o swoich przyszłych wyborców i klientów, gdyż funkcjonująca gospodarka rynkowa powoli, ale pewnie likwiduje nie tylko biedę, ale także, całkiem logicznie, zależną pracę najemną.

Dlatego ideolodzy partyjni od bardzo dawna robią wszystko, co w ich mocy, aby nie tylko stworzyć wystarczająco duży prekariat, ale i scementować go na zawsze!

A jaki jest najlepszy sposób, aby to osiągnąć? Po prostu sabotując system edukacji publicznej i uznając inteligencję, osiągnięcia, inicjatywę i pracowitość za nowe grzechy śmiertelne społeczeństwa.

Głupi i wyluzowani ludzie stworzą dobry potencjał członkowski, którzy będą zadowoleni, że SPD i związki regularnie oferują jałmużnę - i nauczyli się na swoich błędach, ponieważ „ich klienci” nie powinni już mieć tego zbyt dobrze, w przeciwnym razie będą wyglądać tak ponad krawędzią talerza.

A czego się z tego nauczyłem?

Nie ufaj nikomu, kto swoją egzystencję buduje na niedoli innych ludzi!

Miejsca parkingowe

Od 2015 roku zadaję sobie pytanie, dlaczego w Heilbronn zaplanowano i utworzono za mało miejsc parkingowych (np. Südbahnhof czy Neckarbogen). I nie tylko zadaję sobie to pytanie, ale także regularnie nasi radni miejscy. Zwłaszcza przed nowymi projektami budowlanymi (np. wysokie miejsca), na które muszą zgodzić się nasze rady miejskie.

Chciałbym zaznaczyć, że każde nowe mieszkanie z pewnością będzie potrzebowało więcej niż jednego miejsca parkingowego i że tak będzie przez kolejne lata, a zatem konieczne jest, aby co najmniej 1,5 miejsca parkingowego (klucz parkingowy) było w planach każdego mieszkania zawsze odrzucały rady miejskie, do których zwracałam się w tej sprawie, twierdząc, że nie mają uprawnień decyzyjnych, ponieważ jest to wyraźnie określone w prawie stanowym — ergo, nasze rady miejskie są tylko bezradnymi zastępcami większa całość.

Dziś mogę teraz przeczytać głosem Heilbronner:

„W pierwszej fazie budowy, donosi Jan Fries, współczynnik skoku wynosił 0,6. W drugiej fazie budowy podniesiono klucz do 0,8, ale budowa miałaby teraz opierać się na kluczu 0,5 miejsca parkingowego na mieszkanie. Ponadto, podkreśla Fries, planowany garaż w sąsiedztwie może pokryć zapotrzebowanie na miejsce parkingowe”.

Głos z Heilbronn (25.03.2022: 31)

Tak jak teraz, nasi radni miasta mają coś do powiedzenia. Bo ostatecznie decydują kto otrzymuje pieniądze lub inne świadczenia od państwa i kto wtedy musi zapłacić rachunek. Byłoby lepiej, gdyby nasi radni zastanowili się, jak rozwiązać problemy i jak sprostać przyszłym wyzwaniom. Nie potrzebujemy parlamentów (!) do podejmowania decyzji o tym, komu wolno zarabiać, a komu nie — ani rad lokalnych.

Teraz, gdy stałem się trochę bardziej ciekawski, sprawdziłem prawo stanowe i przedstawiam tutaj odpowiedni paragraf:

§
Miejsca parkingowe dla pojazdów mechanicznych i rowerów, garaże

(1) W przypadku budowy budynków z mieszkaniami, dla każdego mieszkania należy stworzyć odpowiednie miejsce parkingowe dla pojazdów silnikowych (niezbędne miejsce parkingowe). Przy wznoszeniu innych obiektów i innych obiektów, w których przewiduje się ruch wjazdowy i wyjazdowy, należy stworzyć niezbędną ilość miejsc parkingowych w takiej ilości, aby była ona wystarczająca do prawidłowego użytkowania obiektów z uwzględnieniem lokalnego transportu publicznego. Zamiast niezbędnych miejsc parkingowych dopuszcza się budowę niezbędnych garaży; zgodnie z paragrafem 8 można również zażądać garaży. Maksymalnie jedną czwartą niezbędnych miejsc parkingowych zgodnie ze zdaniem 2 można zastąpić tworząc miejsca parkingowe dla rowerów. Na jedno miejsce parkingowe mają powstać cztery miejsca postojowe dla rowerów; utworzone w ten sposób miejsca postojowe dla rowerów nie są kompensowane obowiązkiem wynikającym z ust. 2.

(2) Miejsca postojowe dla rowerów muszą być zapewnione podczas wznoszenia konstrukcji, w których przewiduje się wjazd i wyjazd rowerzystów. Ich liczba i jakość zależy od oczekiwanego regularnego popytu (niezbędne miejsca parkingowe dla rowerów) w zależności od rodzaju, wielkości i lokalizacji obiektu. Niezbędne miejsca parkingowe dla rowerów muszą być łatwo dostępne z obszaru ruchu publicznego i muszą umożliwiać skuteczną ochronę przed kradzieżą; jeśli mają być produkowane do mieszkań, muszą być również chronione przed warunkami atmosferycznymi.

(3) W przypadku zmian lub zmian w użytkowaniu urządzeń, miejsca parkingowe lub garaże muszą być zapewnione w wystarczającej liczbie, aby pomieścić dodatkowe pojazdy silnikowe i rowery spodziewane w wyniku zmiany. Zdanie 1 nie dotyczy podziału mieszkań lub projektów w celu stworzenia dodatkowej powierzchni mieszkalnej poprzez dobudowy, rozbudowy, zmiany użytkowania, dodawanie kondygnacji lub zmianę dachu, jeżeli pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy ma co najmniej pięć lat wstecz.

(4) Organ prawa budowlanego może zezwolić na wybudowanie niezbędnych miejsc parkingowych lub garaży w rozsądnym terminie po zakończeniu budowy. Musi wstrzymać produkcję tak długo, jak iw takim zakresie, w jakim nie ma widocznej potrzeby tworzenia miejsc parkingowych lub garaży, a obszary wymagane do produkcji są w tym celu zabezpieczone poprzez obciążenie budynku.

(5) Należy stworzyć niezbędne miejsca parkingowe lub garaże

1. na budowie,
2. na innej nieruchomości w rozsądnej odległości lub
3. za zgodą gminy na działce na terenie gminy.

Produkcja na innej działce niż działka budowlana musi być w tym celu zabezpieczona obciążeniem budowlanym. Jeżeli wymagają tego względy komunikacyjne, organ prawa budowlanego może za zgodą gminy ustalić, czy miejsca postojowe lub garaże mają powstać na terenie budowy, czy w innym miejscu.

...

Stanowe przepisy budowlane dla Badenii-Wirtembergii (LBO) w wersji z 5 marca 2010

antydemokraci

Byłoby wielkim błędem zakładać, że nawet w najbardziej udanej demokracji wszyscy obywatele są demokratami. Zapewne nawet jest tak, że demokracje odnoszące sukcesy nie tylko przyciągają antydemokratów ze wszystkich krajów, ale są też idealnymi wylęgarniami dla zupełnie nowych antydemokratów. Ostatnio byliśmy w stanie zaobserwować to szczególnie dobrze w USA i większość z nas nadal jest tym zszokowana.

Ale to chyba absolutnie konieczne, bo gdyby wszyscy byli dobrzy, dobro by już nie istniało. Tak więc możesz być dobrym demokratą tylko wtedy, gdy zawsze masz możliwość bycia również antydemokratą.

I żeby wrócić do nas, Niemców, ani w 1945, ani w 1989 nie staliśmy się dobrowolnymi, a już na pewno nie gorliwymi demokratami. W tych dwóch „punktach zwrotnych” obecni demokraci, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, stanowili bardzo niewielką mniejszość i bardzo niewielu z nich faktycznie miało wpływ na dalszy rozwój demokracji.

Większość z nas była w stanie całkiem nieźle prześledzić to w latach 1990., jak najbardziej obiecujących komunistów w NRD z dnia na dzień wciągnięto do wszystkich urzędów federalnej demokracji niemieckiej i jak do dziś mają głos w demokratycznym dyskursie.

Nie nauczyliśmy się niczego z błędów Republiki Federalnej Niemiec w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych, ponieważ tam co najmniej kilku narodowych socjalistów było wielokrotnie usuwanych ze swoich demokratycznych urzędów. Naszym komunistycznym współobywatelom oszczędzono tego do dziś.

My – przynajmniej ci starsi z nas – mogliśmy też bardzo dobrze śledzić, jak antydemokraci całkowicie integrowali się z partiami demokratycznymi, czasami przez dziesięciolecia, a potem, że tak powiem, falami, że tak powiem, raz za razem, poprzez nowe fundacje, wierząc, że znajdowały się na lewym lub prawym marginesie, czują, że ich czas znów nadszedł.

I dlatego trzeba przyznać, czy ci się to podoba, czy nie, że zasięg partii demokratycznych w Republice Federalnej Niemiec jest mniejszy, niż mogłoby się wydawać. Samemu zajęło mi dużo czasu, zanim mogłem się pogodzić z tym faktem, a mianowicie, że nie może być żadnej partii demokratycznej na prawo od CSU, ani też na lewo od SPD — poza kilkoma zagubionymi, być może po prostu pomieszanymi , postacie, które nakładają demokratyczny płaszcz na te antydemokratyczne partie.

Naprawdę interesującą rzeczą w tej sprawie jest to, że prawie - Victor Orban i Co osobno — są politycy lub partie, które otwarcie, słusznie i z pełnym przekonaniem opowiadają się za swoją antydemokratyczną postawą.

Mianowicie ci antydemokraci sugerują, że w międzyczasie demokracja w naszych społeczeństwach – i to po tylu minionych dziesięcioleciach – faktycznie stała się zdolna do zdobycia większości, a ci antydemokraci wierzą tylko, że mogą odwieść nas wyborców oszukiwać i oszukiwać nas.


urodziny dnia

Arturo Toscanini, Bela Bartok i Aretha Franklin

Napisz komentarz

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Wymagane pola są oznaczone * oznakowane