Haftungsausschluss

Heinrich Kümmerle zobowiązuje się do utrzymywania aktualnej i poprawnej strony internetowej. Jeśli jednak natkniesz się na coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Prosimy o wskazanie na stronie internetowej, z której zapoznałeś się z informacjami. Zadbamy o to jak najszybciej. Wyślij odpowiedź na adres e-mail: eman.elremmeuk@ofni.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć lub jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek problemów spowodowanych lub związanych z rozpowszechnianiem informacji w Internecie, takich jak zakłócenia lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych, staramy się ograniczyć liczbę wymaganych pól do minimum. Heinrich Kümmerle nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania danych, porad lub pomysłów udostępnionych przez lub w imieniu Heinricha Kümmerle za pośrednictwem tej strony internetowej.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz w ramach odpowiedzi lub prośby o informacje, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Heinrich Kümmerle nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza lub inne odniesienia. Produkty lub usługi oferowane przez strony trzecie podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści tej witryny należą do Heinricha Kümmerle lub osób trzecich, które same umieściły treści lub od których Heinrich Kümmerle otrzymał licencję użytkownika.

Treści na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Netherlands, chyba że zaznaczono inaczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z dostępnością serwisu prosimy o kontakt.


(4) Kim jesteś, że sądzisz obcego sługę? Stoi lub upada przed swoim panem.

(10) Ale ty, dlaczego osądzasz swojego brata? Albo ty, dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy zostaniemy postawieni przed sądem Bożym.

(12) Tak więc teraz każdy z nas zda sprawę Bogu.

Biblia Lutra 2017, Rzymian 14, (4), (10) i (12)