Wydanie kampanii mieszkaniowej

Opublikuj zdjęcie: Pixabay

Podczas całej mojej kampanii wyborczej jeden temat był obecny od samego początku i przewijał się jak czerwona nić przez prawie wszystkie dyskusje – problem mieszkaniowy w Heilbronn i okolicach.

Jeśli czytacie programy wyborcze różnych partii i słuchacie odpowiadających im oświadczeń, żądań i obietnic, to nie powinno to być w naszym mieście jeszcze długo.

W nieraz bardzo gorących dyskusjach ze zdesperowanymi osobami poszukującymi mieszkań, dostawcami mieszkań, przedstawicielami kościołów, organizacji i stowarzyszeń pomocowych, a także innymi działaczami, muszę dojść do wniosku, że nikt z nas tutaj w Heilbronn nie jest w pełni świadomy problemu dlatego jest bardzo pilna potrzeba działania.

Dla każdego z nas jest oczywiste, że każdy musi umieć żyć! Osoba, która nie ma odpowiedniego miejsca na odosobnienie, zostaje poszkodowana, a gdy tylko dotyka to kilku osób, stanowi potencjał konfliktu dla całego społeczeństwa. Mówiąc pozytywnie: wystarczająca przestrzeń życiowa uspokaja nasze miasto i sprawia, że ​​jest ono jeszcze bardziej znośne i sympatyczny.

Nie należy jednak ulegać pokusie rozwiązania tego problemu centralnie i administracyjnie – takie próby zawsze kończyły się głośnym niepowodzeniem.

W związku z tym konieczne byłoby nie tylko jak najszybsze połączenie w sieć wszystkich bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych podmiotów, włączenie istniejących podejść do rozwiązań, takich jak „Model Karlsruhera”, oraz stworzenie i aktualizowanie oceny sytuacji z możliwymi rozwiązaniami dostępnymi dla każdego.

Musi to następnie zaowocować politycznie skoordynowaną koncepcją tego, jak chcemy rozwiązać ten problem w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, z jakimi preferencjami i priorytetami. Wynikające z tego cele muszą być następnie konsekwentnie monitorowane i, jeśli to konieczne, karane.

W nadchodzącej kampanii wyborczej nie chcę już kłócić się o to, czy i dlaczego brakuje przestrzeni życiowej lub kto jest winien całej nędzy, ale o to, jak najlepiej i szybko osiągnąć wyznaczone przez nas cele razem.


„Dom jest gdziekolwiek jesteśmy”.

Stanley Tucci jako Paul Child w Julie & Julia (2009)